...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޣައްޔަރުކުރުން
މ.
(1) ފެންފަދަ އެއްޗެއް އެހެން އެއްޗަކާ އެއްކުރުން.
(2) މީރުވަހެއް ނުބައި ވަހަކާއެއްކޮށްލުން.
(3) ކާބޯތަކެތި ނުބައިވެ ރަހަގޯސްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ