...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޤުވާވެރިކަން
ނއ.
މާތްﷲގެ ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވެ އެކަލާނގެ އަމުރުކުރެއްވި ކަންތައްކޮށް ނަހީކުރެއްވިކަންތަކުން ދުރުހެލިވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އީމާންތެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ