...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާ
ނ.
(1) ދިރުނބާކޮޅުގެ ކޮޅުވަތުން ފެށިގެން ބޮޑުވަތާ ހަމަޔަށް އޮޑި ދިގަށް އަޅާ ވަކަރެއް ނުވަތަ ބެރިއެއް.
(2) ބަސްގަދަކުރުމަށް ބުނެއުޅޭ އަކުރެއް.
މިސާލު:
މަބުނިންތާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަނަރަ . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަނދުވަރީމައު . ހަނިވަތް . ހަންޑަވާޅި . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިމައު . ހަރިންމަ . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިވުން . ހަރުކުރުން . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަކަ . ހަކި . ހަކިބަ . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައްތާ . ހައްޔަރުވުން . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވީރު . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ހަމްދަރުދީވުން . ހަފަރާތް . ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތަރެސްފައި . ހަތައިވަރަ . ހަތާ . ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތިމާ . ހަތޭލިކަށި . ހަތްރީތި . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދުވަސް . ހަތްދުވަސްވުން . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަލާކުވުން . ހަޑި . ހަޑިހޭވުން . ހަޑިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ