...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާހިރުކަން
ނއނ.
ކުންޏެއް، މިލައެއް، ހަޑިކަމެއް ނެތްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިކަން . މުޑުދާރުކަން . ތާހެރިކަން . ތާހެރެކަމެ . ގެރިކަން . ސާފުކަން . ސިރިމަތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ