...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާށި
ނ.
(1) ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ނުނިކުމެވޭ ގޮތަށްވާ ދަތި.
(2) ފިތޭފިތުން.
(3) ބެދޭބެދުން.
(4) (ޏ) ތަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޔަރުވުން . ބާރުކަން . ބާރުކުރުން . ބާރުވުން . ކަރުގައި އަޅައިގަތުން . ކަރުގައިއެޅުން . އަކުޑިވުން . އުމަތް . އުމަތްކުރުން . އުމަތްވުން . ފިތިބާރުވުން . ފޭސްކާލި . ފޭސްކާލެޔާ . ދަންޖާލުގައި ޖެހުން . ދަތި . ދަތިކަން . ދަތިކުރުން . ދަތިވުން . ތާށިކަން . ތާޑި . ތާޑިކެޑުން . ތާޑިވުން . ތޭރިލުން . ސީނުދަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ