...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާށިކަން
ނއނ.
(1) ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ނުނިކުމެވޭ ގޮތަށް ވާ ތާށިކަން.
(2) ފިތޭކަން (3) ބެދޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާރުކަން . ދަތިކަން . ތާށިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ