...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާށިކުރުން
މ.
(1) ދެއެއްޗެއްގެ ދެމެދުގައިލައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށްލައި ދަތިކުރުން.
(2) ފިއްތައިބާރުކުރުން.
މަޖާޒު:
(3) ދަތިކުރުން.
(4) ފިއްތުން.
(5) ކަމެއްގައިބެއްދުން.
(6) އެކަމެއް ނުނިމެނީސް ދޫކޮށްލައިފައި ނުދެވޭ ކަމެއްކުރަން ޖެއްސުން.
(7) އެމީހަކު ކުރަން ނުޖެހޭކަމެއް ކުރަންޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާރުކުރުން . އުމަތްކުރުން . ދަތިކުރުން . ތާޑިކެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ