...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާށިވުން
މ.
(1) ދެއެއްޗެއްގެ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ހަނިދޭތެރެއެއްގައި ނުނިކުމެވޭގޮތަށް ދަތިވުން.
މަޖާޒު:
(2) މައްސަލައެއްގައި ބެދުން.
(3) މަސައްކަތެއްގައި އެކަމުން ދުރަށް ނުދެވޭގޮތަށް ހުންނަން ދިމާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޔަރުވުން . ބާރުވުން . ކަރުގައި އަޅައިގަތުން . ކަރުގައިއެޅުން . އަކުޑިވުން . އުމަތްވުން . ދަންޖާލުގައި ޖެހުން . ދަތިވުން . ތާޑިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ