...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާނގީ
ނ.
(1) ފެން ނުވަތަ ތެޔޮރައްކާކުރުމަށް ދަގަނޑުފިލައިން ހަދައިފައިވާއެތި.
(2) ދިޔާއެއްޗެހި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އެއެއްޗެހި އަޅަން ހަދައިފައިހުންނައެތި.
މިމަޢުދަނުންނާއި ފައިބަރުފަދަ ތަކެތިންވެސް ހަދައިފައިހުރެއެވެ.
(3) ފެންރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރާނައިގެން ނުވަތަ ކޮންކްރީޓްކޮށްގެން ހަދައިފައިވާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮއިލަރު . ފެންމުޑި . ފައިބަރުގުލާސް . ފާޓާ . ފެންހޮޅި . ފެންތާނގީ . ތެއޮތާނގީ . ޓައްޕު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ