...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާނަކުރުން
މ.
(1) ބޭރުބަހެއްގެ އަކުރަކުން ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް ތާނައަކުރުން ލިޔުން.
(2) އެހެންބަހަކުން ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްގެން ލިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ