...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާނިޔާ
ނ.
(1) ދީނަށް ނަސްރުދެއްވައި ވެރިންނާއި ރައްޔިތުން އެންމެހާ ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުން އެދި ކުރާ އިލްތިމާސެއް.
(2) (ސ) ތާކުންޔާކު ނުޖެހޭ ދިގު ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަދެރާނޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ