...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާން
ނ.
(1) ސާގާއި ގޮދަންފުށްފަދަ ތަކެތީގައި ދިޔާކޮށް ކައްކާއެއްޗެއް.
މިއީ ފޭރާން ހަރުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ޖަހާއެއްޗެކެވެ.
(2) އެއްކޮށް އޮޅާލާފައި ހުންނަ ހަތަރު މުންޑު.
(3) ދިވެހި އަންހެނުން ލިބާސްލުމަށް އިހުގައި ބޭރުން ގެނެސްގެން އުޅުނު އެއްކޮށް އޮޅައިފައިއޮންނަ ދެ ދެލިބާސް ކެނޑޭހާ ފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުރުން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހުދުފޭލި . ހޫނުބޮނޑި އެޅުން . ނަރުހިރު . ރަށުފަންޑިތަ . ރުމާއޮޅުން . ރުމާފަޅިއޮޅުން . ބަރޯސީ . ބުޅިފަތި . ބެނޑިތާން . ބޮނބި . ބޮނބިއެޅުން . ބޮނޑިތާން . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޮނޑިތާންދެމުން . ބޮލަށްކޮށްޕި . ބޮޑުމާލިމީ . ކަފުންފޮތި . ކޮޅަލި . އަނާމު . އުއިގަނޑުމެކުން . އުއްތުންގަނޑު . އޮޑިތާންކަލޭގެރައިވަރު . ވަހުތާނަ . ވަހުތާން . ވަހުތާންޖެހުން . ވެޑިތަންކަލޯ . މަހިތާން . މަތިގެ . މާލީސްކުރުން . ފައްލަވަ . ފެންފޮތިއޮބުން . ދަނާރުދަނާވަތި . ދަގަނޑުވަހުތާންޖެހުން . ތާނެ . ތާންލުން . ތާންޖެހުން . ލާބޮނބި . ލޮނުބޮނޑިތާން . ލޯތާން . ސިތާރު . ސީޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ