...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާންކެނދުޅު
ނ.
(ޏ) ކަނދޮޅުގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ކަނދޮޅު ހެދެނީ ތަންކޮޅެއް ތިރިކޮށެވެ.
ފަތް ކުރުވެފައި ހަނިވާނެއެވެ.
އާދައިގެ ކަނދޮޅު ފަތަށްވުރެ ތުނިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ