...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާންޖެހުން
މ.
(1) ފޭރާމުގައި ތާން އުނގުޅުން.
(2) ފޭރާން ތާން އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށްލައި މުޅިއެތިގަނޑުގައި ތާންހެކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުއިގަނޑުމެކުން . ތާންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ