...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާރަމަޑި
ނ.
މަޑީގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ މަޑީގެ ހަން ތާރައިގައިއެޅުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މީގެ ބުރިކަށިމަތީގައި ހުދުކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާރަލަމަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ