...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާރަފިނި
ނ.
ތަންތާނގައިލާ ދަވާދަށް އަޅާ ވަސްގަދަ ހަލުއިތެލެއް.
މިއަޅަނީ ދަވާދު އަވަހަށް ހިކޭނެގޮތްހެދުމަށެވެ.
މިއީބޭހުގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދާރު . ތާރެފިނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ