...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާރަޖެހުން
މ.
ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ ކަމެއް.
މިއީ ލަވަހަމަވާ ގޮތަށް ތާރައިގައި އަތްތިލައިން ތެޅުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުރީދު . މުރީދުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ