...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާރީފު
ނ.
މީހެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ރަނގަޅުކަމާއި ފުރިހަމަ ކަމުގެވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއްދުން . ރަނޑެހެދެވުން . ރަޓުވައިލުން . ވާވާ . މަދަޙަ . ތަޢުރީފު . ތަޢުރީފުކުރުން . ތާރީފުކެރުން . ތާރީފުކެޅައުން . ސަނާކިއުން . ސާބަސް . ސާބަސްދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ