...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާރީޚު
ނ.
(1) ސަނަތު.
(2) ކަމެއް ހިނގަމުުން އައިގޮތް ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ކިޔައި ދީފައިވާ ކިޔައިދިނުން .
(3) ތާރީޚު ޢިލުމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަނިފިލާކޮޅު . ހިޖުރީ އަހަރު . ހިޖުރީ ތާރީޚު . ރާދަވަޅި . ބާބު . އަމަލީފަންނު . އެއްގަމުއަރުމާޒު . ވަނަވަރު . މަހާކަލަމިންޖާ . މީލާދީތާރީޚް . ތާރީޚު . ތާރީޚުބެލުން . ޤުބާމިސްކިތް . ސަނަތު . ސަނަތުބެލުން . ސަނަތުޖެހުން . ޤަދީމީތާރީޚު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ