...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާރު
ނ.
(1) ކަޅުމުށިކުލައިގެ ނުވަތަ ކަޅުކުލައިގައިހުންނަ، ބޮލާކީންޏަށްވުރެ އޮލަ އެއްޗެއް.
މިއީ ހޫނުވީމާ ދިޔާވާ ފިނިވީމާ ހިކޭ އެއްޗެކެވެ.
މީގައިގަދަ ޒަވިވަހެއްހުރެއެވެ.
މިތައްޔާރުކުރަނީ ބޯޓް ދެއްޔާއި އެކިކަހަލަ ލަކުޑިއަންދައި ގެންނެވެ.
(2) ސާފުނުކުރާ ތެލުން އެކިބާވަތުގެ ތެލަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް ނެގީމާ ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭސް ސުންބުލި . ބޮކިނަނު . ކަޑިތާރުލުން . ކިތުލި . ކިތުލި ހަކުރު . ކިތުލިމީރާ . ކުލާތި . އެތުމަދު . ވަނޮޅުކަނި . ފަންތޮށިދަޅު . ފެދުރު . ދާމަރަ . ތައުރުކެހަކުރު . ތައުރުއް . ތައޮރުއްކައިށި . ތައްރުކެ . ތައްރުއް . ތަލަފަންކޮޅު . ތާރަކެނަލް . ތާރުކުހަކުރު . ތާރުކުނާ . ތާރުކުރާ . ތާރުއެޅުން . ތާރެކޮނަލެ . ތާވައްކާށި . ތާޑީ . ގޫޑުހަކުރު . ޑިކުޓޭޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ