...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާރުކުނާ
ނ.
ތެތްފިންޏާއި، ފެންނުފޭދޭގޮތަށް ތާރު އެއްކޮށްގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަރަފާލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާރަކެނަލް . ތާރެކޮނަލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ