...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާޅަފިލި
ނ.
(1) މިއުޒިކު ކުޅޭއިރު އަނގައިން ފުމޭ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އާލަތެއް.
(2) އަންނައަޑު ކަރަންޓްގެ ބާރުން ގަދަކުރުމަށް ޓަކައި ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިހުންނާނީ އެއްކޮޅަށް ހިމަކޮށް އަނެއްކޮޅަށް ފުޅާކޮށެވެ.
(3) ގިޔާމަތްވާންވުމުން އިސްރާފީލުގެފާނު ފުމެލައްވާ އަޑުގަދަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާގޫރު . ރާރަނަގަ . ބެރުދުންމާރިތާޅަފިލި . ބޮނޑިކަނދޮޅު . ކަންކުން . އަންޑާޕޫލް . އިސްރާފީލް . އެދުރު . ފުމުން . ދަނބު މައު . ދަނޑިބެރު . ތަނބުރު . ތަގުޑިޖެހުން . ތާޅަފިއްޔާދިއުން . ތާޅަފިލިއެދުރު . ތާޅަފިލިވެރިން . ތާޅަފިލިމާ . ތާޅަފިލިފުންމެވުން . ތާޅަފިލިފުމުން . ތިންފުޅީބެރު . ތޮއްޑޫބެރު . ސަމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ