...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާޅަފިލިމައު
ނ.
ހަވީރަށްފޮޅޭބޮޑުދިގުމަލުއް.
މިމައު ހުންނާނީތާޅަފިއެޔެއްހެންނެވެ.
މީގައިމަޑުމީރުވަހެއް ދުވާނުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާޅަފިލިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ