...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާޅަފިލީގެއަޑު
ނ.
(1) ޤިޔާމަތްވާންވީމާ ފުންމަވާ ތާޅަފިލީގެއަޑު.
(2) ތާލަފިއްޔެއް ފުމުނީމާ އެއިންއިވޭއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާޅަފިލީގެއަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ