...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާކިހާ
ނ.
ބޯނިވާކުރުމަށްޓަކައި ބޮލުގައި އަޅަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މި ފޮތިންވެސް ކެހެރިންވެސް ރޮދިފަދަ ތަކެތިންެވެސް އެކި ސިފަސިފައަށް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
މީގައި ނިތްގަނޑެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ނިތްގަނޑުތާކިހާ . ނުފެންނަތާކިހާ . ބަނބުޅަބޮސްތޮށިގަނޑު . ބުންބާތާކިހާ . ބޮޑުތާކިހާ . އަރިތާކިހާ . މަޚުމާތާކިހާ . ފަށްޓާ . ފަށްޓާއެޅުން . ފައްޓާ . ފައްޓާއެޅުން . ފިއްތިތާކިހާ . ތާޖު . ތުރުކީތާކިހާ . ތުއްރަވާސް . ގޮންފޫތާކިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ