...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާއީދު
ނ.
އެހެން މީހަކު ބުނާބުނުމަކާ ނުވަތަ ކުރާކަމަކާ އެއްބައިވާ އެއްބައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޯދިނުން . ސަޕޯޓު . ސާމްރާޖީ . ޒިންދާބާދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ