...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާއްޔާޖެހުން
މ.
ކޮޅަށްއިންދައި ނުވަތަ ކޮޅަށްހުއްޓައި ނިދިޖެހިގެން ކޮންމެވެސް ފަރާތަކަށް ބޯވެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދިގެހުން . ތާލިތެޅުން . ތާލިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ