...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާވައްކާށި
ނ.
ތާރުކުގެ ކާށި.
މިއީވިހައިގެ ބޭހަށާއި ދިވެހި ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ނާށި ގަނޑު ހުންނާނީ ދިޔަހިއްކާފައިގެ ބައްޓަމަށެވެ.
ކާށީގެ ބޭރުގައި ސަނދަރަ ބޮލީގައި ހުންނަ ފާޑުގެ ކުރެހުމެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ތައުވައްކައިށި . ތަލަވައްކައޮޓި . ތަލަވައްކާށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ