...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާމޯމީޓަރ
ނ.
(1) ފިނިހޫނުމިނުގެ ދަރަޖަ ބަލަން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
އާދައިގެ ގޮތެއްގައި މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ހިމަބިއްލޫރި ހޮޅިއެއްގެ ގޮތަށެވެ.
އެތެރެއަށް ދިރޭރަހަ ނުވަތަ ކުލަ ޖައްސައިފައިހުންނަ އަލްކޮހޮލް އަޅައިގެންނެވެ.
އޭގައި ނުވަތަ އެހަރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ގައި ފާހަގަތަކެއްލައި ހިސާބު ޢަދަދުތަކެއް ޖަހައިފައިހުރެއެވެ.
(2) ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ