...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާފަނާ
ނ.
(1) ފެނާއި ސައިފަދަ އެއްޗެހި ހުހޫވަމުންގޮސް ކިރިޔާ ހޫނުކަން ހުންނަވަރު.
(2) ހިހޫފެން ވަކިވަރަކަށްކުރާހޫނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާފެނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ