...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާފަނާކުރުން
މ.
(1) ފެނާއި ސައިފަދަ އެއްޗެހި ހިހޫވަމުން ގޮސްކިރިޔާ ހޫނުކަން ހުރުން.
(2) ހިހޫފެން ވަކިވަރަކަށް ހޫނުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ