...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާފަތް
ނ.
(1) މަސްމަހާމެހީގެ ބޮލުގެ ދެފަރާތުގައި ހުންނަފަތްގަނޑު.
މިއީފެނުގެތެރެއިން ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަން ލިބިގަތުމަށް ޙަރަކާތްކުރާއެއްޗެވެ.
(2) ރުއްރުކުގައި ގަންނައެއްޗެހީގެ ތަނޑު އެއެއްޗަކާގުޅިފައިވާބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަބޯދު . ހުނގުމަސް . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ބާޅިއެ . ބާތުންމަސް . ބާލިޔޯ . ބުރަނދު . ކަށިކޮތަ . ކަށިތުންފިލޮޅު . ކަނޑުއުނިޔަ . ކަރުކޮވާ . ކަރޮފާ . ކަޅަހަނދި . ކަޅިހި . ކަލަރުބިބީ . ކޮރޮފިރޮނޑޮ . ކޯބިޔަ . ކޯވަޅި . ކޯވާ . އަކެރާ . ވަށަފަތް . މަތިއެޅުން . މާބޯދި . ފަންސުރުމަސް . ފީވަލުރޮނޑު . ފުއްފަ . ދުންތަރިފާނަ . ދޮޅި . ދޮޅިއެޅުން . ތައުފަތް . ތަލަފަތާނޑާ . ތަލްފަތް . ތާމަތް . ތާފަތްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ