...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާލު
ނ.
(1) ރާގު (2) ރާގުގެ ހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީކޮށްލުން . އަތްގަދަ . ވާޑު . މުރުމުރުގޮވުން . ފަޅުކޮށްލުން . ފިސްކުރުން . ދަތްދަގަނޑު . ތިއޭޓަރު . ޑަކުތަރުގެ . ޣާފިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ