...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާސް
ނ.
(1) އެއްޗެހި ތެލުލުމަށާއި، ކެއްކުމަށް މައުދަނުން ހަދައިފައިހުންނަ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ، އަނގަމަތި ފުޅާކޮށް އެތެރެ ތިލަކޮށް ދެއުޅައްލައިފައެވެ.
(2) ތާސްބައިން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުން . ހުކުންބުނުން . ހުކުންލުން . ރަނގަ . ރުމާ . ބައިސާ . ބާސާ . ބިރިޖު . ބިބީ . ބޮނޑިބޯ . ކާލާ . ކޯޓު . ކޯޓުވުން . އަދަރަކީދަގަނޑު . އަތްތޮޅުވުން . އަތްބައި . މަންނަ . މުރަނަކަން . ފާސް . ފާސްދިނުން . ދަށުންދަމާ . ދަށުންދަމާކުޅުން . ދަގަނޑުފެން . ތާހެ . ތާސް . ތާސްބައި . ތާސްކުޅުން . ލާލު . ގުއިކޯޓް . ގުލާމު . ސާޔަން . ސާޔަންލުން . ޑިގު . ޖޯކަރު . ޗިޅިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ