...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާޑު
ނ.
ހަނޑޫ މާޖައްސައި މުގުރައިފައި ހަކުރުލައިގެން ހަދާ ކާ އެއްޗެއް.
މިއީ ފަނިޔާރަމަށް އަޅާއެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ