...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާޒާ
ނއ.
(1) އާ.
(2) އާރޯ.
(3) ފެހި.
(4) ފައްކާވެފައިވާ.
(5) ވަރުބަލިކަމެއްނެތް.
(6) ހޫނުކަން ހުންނަ (ކާބޯތަކެއްޗާމެދު)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޔާ . ބަހާރު . ޅަނދޮޅު . ޅަނދޮޅުވުން . ޅަބާޅަ . ޅަބާޅަކަން . ޅަނދޮޅުކަން . ކަފަވުން . ކުނި . އައު . އައުކަން . އާ . އާރޯ . އާރޯކަން . ވަޅޯ . ވަޅޯވުން . މިލައިމޯޅިވުން . މިލުން . މޫނުމަތިމިލުން . މޭހެޔޮކުރުން . މޭހެޔޮވުން . މޭލި . މޭލިވުން . މޯޅި . މޯޅިވުން . ފެހި . ފޯއްދުން ހެޔޮކަން . ދެނަ . ދެނަކަން . ދެރަވުން . ތެތްކަން . ޒުވާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ