...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތާޒާވުން
މ.
(1) ވަރުބަލިކަމުގެ އަސަރު ފިލުވައިލުން.
(2) މައުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ހަނދާން އާވުން.
(3) އާރޯވުން.
(4) ގަސްތަކުގެ ފެހިކަން އިތުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅަނދޮޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ