...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިހި
ނ.
(ސ) (1) ކުޑަކުދިން ގާތުގައި އަނގަޔަށްލުން ރަނގަޅު ނޫން އެއްޗެކޭ ބުނާބަސް.
(2) ޗީ.
(3) އައްޗި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯޅޮވާންޖެހުން . މުޑުހިރި . ދަނޑިހަރު . ތެހެރި . ގެމެހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ