...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިނަ
ނ.
(ބދ) އުރަމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުއޮޑި . ހަތަރެއް . ރާހަތްލުން . ބައްދު . ބޮޑުފަތަފޮޅި . ބޮޑެވައްޓޭބޮޑި . ކަންވެ ނަން ނުވިޔަސް ކަންނުވެ ނަންނުވާށެވެ . ކިރުކޯޅި . ކިރުފެލުން . ކިރުތީނަ . ކިރުތޮނަ . ކިރުސިނަ . އައިންމަތީގާދޫނި . އެވުރޭޖް . މާކިރުތިނަ . މޭކަށިގަނޑު . ދޭއް . ތިނަރަ . ތިނެއާ . ތިނެޔާ . ތިންވަނަ . ތުންޑިޔާ . ލައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ