...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިނެއް
ނ.
(1) ގުނުމުގެ ތިންވަނަ ޢަދަދު.
(2) 3 (3) ދޭކާ ހަތަރަކާ ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޅުފަތިރޭވުން . އެކިދެތިން . މެންދަން . ދ . ތިން . ތެއާހި . ތެއްތިރީސް . ތެޔާހި . ތެޔާނަވައި . ތެޔާޅީސް . ތޭހައްޓި . ތޭހަތްތަރި . ތޭރަ . ތޭވަންނަ . ތޭވީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ