...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިނެސްކަން
ނ.
(1) ތިންކަނަށް ހުންނަ (2) ތިންކަން ބައްޓަން (3) ސާޅީސްފަސް ދަރަޖަ ނުވަތަ ތިރީސް ދަރަޖައާއި 06 ދަރަޖައަށްވާގޮތަށް ހަދައިފައިވާ ފަތިގަނޑު.
މިއީހިސާބުގެ ކަންކަމުގައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޓެންގް . ތިނެސްކަންބިބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ