...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިނެސްކަންބިބީ
ނ.
ފަރުފަރާއި ފަޅުފަޅުގައި އުޅޭ ބިބީ ޢާއިލާގެ މަހެއް.
މިމަހުގެ ކުލައަކީ މަޑުމުށިކުލައެވެ.
މުޅިމަހުގައި ގަދަމުށި ކުލައިގެ ކުރެހުމެއް ހުރެއެވެ.
ގިނަ ބިބީއާ ޚިލާފަށް ކޮތަރިބައި ރަނގަޅަށް ހުޅުވައިލައިގެން އުޅޭއިރު ތިނެސްކަންގޮތަށް ހުންނަމަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ