...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިނޯހެއްގެ ތުނޑުޖައްސައިލާނެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނެތް
"ތިނޯހެއްގެ ތުނޑުޖައްސައިލާނެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނެތް" މަޖާޒު:
ތަނަކަށް މީހުން ވަދެ ނުވަތަ މީހުން އެއްވެ ފުރިބާރު ވެގެން ހުސްތަންކޮޅެއް ނުވަތަ ހުސްޖާގައެއް ނެތޭ ބުނުމަށް ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިނޯހެއްގެ ތުނޑުޖައްސައިލާނެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނެތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ