...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިނޯސް
ނ.
ފޭރާންފަދަ ތަކެތި ފެހުމަށާއި، މާޖެހުމަށް ގެންގުޅޭ ފަގައެއްލައިފައިވާ ހިމަކައްޓެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަރޮދި . ކަށިނެތްމިޔަރު . އަފުނޯސްދޫނި . އިލޮށިބުރު . ފަހާފޮށިތިނޯސް . ފުރޯދަނޑިދޫނި . ތިނޯހި . ތިނޯހިއުރަ . ތިނޯސްހުއި . ތިނޯސްބަގަރާ . ތިނޯސްބޯދަ . ތިނޯސްވަޅު . ތިންބަލު . ތުނައްސާ . ތުނެހި . ތުނެހިއުރަ . ތުނެހިވަޑަ . ތެނައްސާ . ތެނެހި . ސެނެންސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ