...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިނޯސްހުއި
ނ.
(ގ.) (1) ދަނޑުމަތީގައި ހުންނަ ވަރަށް ފަތްކުދި ވިނައެއް.
މީގެ ފަތްތައް ހުންނާނީ ހަރުކޮށް ތޫނުކޮށެވެ.
ފައިން އެރުނީމާ ތަދުވާގޮތް ހުންނާނެއެވެ.
(2) މޫދުގައިއުޅޭ، ވަށްކޮށް، ތިނޯސް ތަކެއްނުކުމެފައި ހުންނަގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއަށް ފައިންއެރުނީމާ ފަޔަށް ހެރޭނެއެވެ.
ބިންދަ ބިންދައިގެންވެސް ދާނެއެވެ.
ހެރިފައި އެތިކޮޅެއް ހުރެއްޖެނަމަ ވަރަށް ރިއްސާނެއެވެ.
އެނެގުމަށްފަހު ކަމަކަށްނުވެ ރަނގަޅުވެއެވެ.
މިއަށް ތިނޯސް ބެރުވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ