...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންރިޔަލާއި ފެހުރު ނަގައިފައި ދިއުން
"ތިންރިޔަލާއި ފެހުރު ނަގައިފައި ދިއުން" (މިސާލުބަހެއް) މީހަކު މާބާރަށް ހިނގައިފައި ދާތަން ފެނުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިންރިޔަލާއި ފެހުރު ނަގައިފައި ދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ