...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންބުރިކޯއްޓޭ
ނ.
އިހުގައި ތިންބުރި ގުޅައިގެން ކާލިގަނޑުލައިފައި ހަދައިފައި ހުންނަ ކޯއްޓޭއެއް.
މިއީ ދިދަ ދަނޑިއެކެވެ.
މިކޯއްޓޭ ހުންނާނީ އެހެން ކޯއްޓޭއަށްވުރެ މާކުޑަކޮށް ކަޅާއި ހުދުން ދަނޑިމަތި އަނބުރާފައެވެ.
މިކޯއްޓޭ ނަގަނީ ހުންނަނީ ނާބުސްޚާނުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުން ބޮޑުގަނޑުވަރު ފާރުމަތީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ