...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންއޮޅިމެދު ހަނގުބޭކަލުން
"ތިންއޮޅިމެދުހަނގުބޭކަލުން" ނ.
(1) ހަނގުކަމާއި ވަރުހަނގުކަމާއި އައްތާރަ ފަނިކަން ދެއްވައިފައިވާ މީހުން.
(2) އަސްކަރުކަމާއި އައްތާރަ ފަނިކަމާއި ހަނގުކަން ދެއްވައިފައިވާ ބޭކަލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ