...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންވަނަ
ނއ.
(1) އެއްވަނައާއި ދެވަނައާ ޖެހިގެން ދެން އޮންނަ ދަރަޖަ.
(2) ކަމަކަށް އެންމެ މޮޅު ތިންމީހަކު ހޮވާއިރު އެންމެ ފަހަށްހޮވޭ.
(3) ތިނަކަށްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަ . ހިބަން . ނ . ނާސި . ނޫނު . ބޮޑުބޯ . ބޮޑުޒާތުކުޅިގަނޑު . ކެތި . އަގުރަބު . އާދީއްތަ . އުތުރަހަޅަ . މަރެސް . މާރިޗު . މާޗު . މިތުނަ . މެންދުރު . މެންދުރުވުން . ފަންތޮށިބަހައްޓާކެހަ . ފޭރާދަތް . ދެގެތެޅުން . ތަކުބީރުދިއުން . ތިނެއް . ތިންފަށްކުރުން . ތިންފަށްވަރި . ތިންފަށްވުން . ތިންތިންމަޑޫ . ތޮޓާ . ސަތަން . ސަތޭކަވަޅު . ސާރިމައްތެފަލި . ސާރިމަތީފަލީ . ޑިގު . ޖައުޒާ . ޚަރީފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ