...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންފަށްކުރުން
މ.
(1) ފިރިހެނަކު ވިދިވިދިގެން ތިންފަހަރު އެއްއަންހެނަކާ އިނދެ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވަރިކުރުން.
(2) ވިދިވިދިގެން ނޫންގޮތަކަށްވެސް ފިރިހެނަކު އެއްއަންހެނަކާ ތިންވަނަ ފަހަރު ކައިވެރިކުރުމަށްފަހުތިންވަނަ ފަހަރު ވަރިކުރުން.
(3) ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ތިންފަށްވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފީމޭ ބުނެ ވަރިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިންތިންފަށްކުޅައުން . ތިންތިންފަށްކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ